1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Vrije tijd
 6.  - Tentenverzekering
Tentenverzekering

Tentenverzekering

Een verzekering die uw tijdelijke structuren optimaal beschermt, waar ook ter wereld.
Huwelijksfeest, barbecue, festival of expo? Onze Tentenverzekering dekt al uw tijdelijke structuren, of u nu professional of particulier bent, en dat zowel in de zomer als in de winter (bescherming tegen brand, onweer en vorst).   

Wat dekken wij ?

De accidentele schade, met inbegrip van :

 • Materiële schade door brand,
 • Materiële schade door storm,
 • Materiële schade door hagel.

 

 

Welke gegevens dient u aan de verzekeraar mede te delen ?

 • Een beschrijving (afmetingen en foto’s) van de te verzekeren voorwerpen
 • De plaats van de installatie
 • De gewenste looptijd van de dekking
 • De te verzekeren waarde : ofwel de aankoopwaarde voor tenten van minder dan 1 jaar oud, of de waarde op basis van expertise voor tenten ouder dan 1 jaar oud.
 • De verzekeringsnemer is verplicht om alle tenten te verzekeren waarvan hij eigenaar is.

 

Wat is de territoriale uitgestrektheid van de dekking?

Wij zijn in de mogelijkheid om tenten wereldwijd te verzekeren.

 

 

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

Op alle waarborgen is een vrijstelling ten belope van 10% van de schade van toepassing, met een minimum van € 250 per schadegeval.

 

Welke zijn de uitsluitingen?

 • Schade te wijten aan het opzetten en het afbreken van de tent
 • Vandalisme
 • Schroeischade

 

Is deze dekking beperkt tot tenten?

Neen, deze dekking kan ook afgesloten worden voor springkastelen en tijdelijke structuren (met uitsluiting van koepeltenten voor tennisvelden).

Uitsluitingen

° Schade ingevolge het beslag of de verbeurdverklaring,

° Schade veroorzaakt door ongedierte, eigen gebreken, verborgen gebreken, normale slijtage of geleidelijke beschadiging.

° Schade of verlies door opzet, bedrog of kwaadwilligheid.

° Tekorten die worden vastgesteld bij een inventaris of een voorraadcontrole of de geheimzinnige verdwijningen of de niet-overeenstemmingen.

° De vernietiging of de beschadiging van de goederen door een openbare of plaatselijke overheid, ten gevolge van smokkel, onwettig handel of onwettig vervoer waarvan de verzekerde kennis heeft.

° Schade door infiltratie, vervuiling of aantasting, behalve als dit wordt ontdekt tijdens de duur van het verzekeringscontract en de rechtstreekse oorzaak is van een schadegeval dat door dit contract wordt gedekt.

° Het verlies, de vernietiging of de schade die rechtstreeks worden veroorzaakt door de schokgolven die worden teweeggebracht door vliegtuigen en andere luchtvaartuigen die zich tegen sonische of supersonische snelheid verplaatsen.

° Schade of verlies tijdens vervoer en schade of verlies te wijten aan het opzetten en het afbreken van de tent. ° Schade door vandalisme zonder geïdentificeerde aansprakelijke en diefstal zonder braak.

° Schroeischade

° Schade door sneeuwval of sneeuwdruk

° Schade aan de roerende goederen veroorzaakt door ombouw-, renovatie- en herstellingswerken of een slecht uitgevoerd werk.

° Schade aan de goederen veroorzaakt door mechanische of elektrische defecten of machinebreuk van interne oorsprong.

° Schade door onrechtstreekse verliezen en genotsderving

Wilt u een verzekering afsluiten?

Tentenverzekering” is een product dat voor u is aangeboden in samenwerking met “Vanderhaeghen&Co” en “P&V Verzekeringen”. Het product “Tentenverzekering” is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Alle details kan u terugvinden in de algemene voorwaarden en infofiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Heeft u een vraag of bekommernis?

 • Breng ons op de hoogte via info@advieskantoorbogaert.be of stuur een brief naar Advieskantoor Bogaert – Trieststraat, 87 – 9960 ASSENEDE
 • Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing? Dan kan u eveneens terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman-insurance.be

Downloads

Bel ons