1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Vrije tijd
 6.  - Luxewagen Verzekering
Luxewagen verzekering

Luxewagen verzekering

Een sportieve coupé, een verfijnde cabriolet of een luxueuze limousine of SUV… Deze verzekering dekt alle recente voertuigen van prestigemerken.

 

Over welke voertuigen gaat het?

Prestige Car & SUV : Prestigieuze of exclusieve voertuigen met een nieuwwaarde gelijk aan of hoger dan € 75.000 exclusief BTW alsook voertuigen van het merk Porsche, ongeacht de waarde. Deze voertuigen moeten jonger zijn dan 5 jaar oud op het moment van onderschrijving (of jonger dan 10 jaar voor Ferrari, Aston Martin, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce en Porsche).

Wat is de verzekerde waarde?

 • Voor nieuwe voertuigen : de cataloguswaarde (officiële Belgische verkoopprijs, zonder korting) van het voertuig exclusief BTW + opties en accessoires op het moment van de aankoop van het voertuig.
 • Voor tweedehandsvoertuigen : de werkelijke waarde bepaald door een expert.

 

Welke zijn de voorgestelde waarborgen?

 • Statisch Risico : Brand en diefstal, vandalisme met braak, natuurkrachten en waterschade De dekkingen zijn enkel geldig in de garage op het in de polis opgenomen adres. Deze oplossing is bestemd voor niet-ingeschreven voertuigen.
 • Gedeeltelijke Omnium : Brand, diefstal, natuurkrachten, glasbreuk, aanrijding met dieren
 • Volledige Omnium : Materiële schade, brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, glasbreuk, aanrijding met dieren.

 

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

In geval van totaal verlies of diefstal zal er geen afschrijving van toepassing zijn gedurende de eerste 24 maanden volgend op de datum van de eerste inschrijving van het voertuig of 12 maanden volgend op de datum van de waardebepaling van het verzekerde voertuig. Vanaf de 25ste maand (of 13de maand volgend op de datum van expertise) zal een afschrijving van 1% per maand toegepast worden. De verzekeringsnemer heeft steeds de mogelijkheid om het voertuig te laten expertiseren, wanneer hij dit wenst.

 

Voor wie is deze waarborg bestemd?

Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 30 jaar en maximum 70 jaar oud.

 

Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) ?

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
 • Rechtsbijstand
 • Assistance
 • Ongevallendekking voor de bestuurder

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

 • Materiële schade voor de bestuurder(s) vermeld in het contract (onder voorbehoud van de schadestatistiek) :Vrijstelling van 1,00 % van de verzekerde waarde met een minimum van 750 € en een maximum van 2.000 €
 • Materiële schade voor de bestuurder(s) die niet vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden :
 • 1,50 % voor bestuurders van meer dan 30 jaar*
 • Vandalisme : 500 €
 • Diefstal, glasbraak, brand, natuurkrachten, aanrijding met dieren : Geen vrijstelling

 

Welke alarmsystemen of anti-diefstalsysteem zijn vereist?

 • Voor het merendeel van de voertuigen: standaard alarm (VV2 + anti-opheffingssysteem).
 • Voor Duitse merken: VV2 + anti-opheffingsysteem en TT3 of TT4.
 • Voor voertuigen van het merk Range Rover: VV2 + antiopheffingsysteem en TT4.

 

Is het mogelijk om de waarborg uit te breiden tot het rijden op circuit?

In sommige gevallen en mits bijpremie kunnen de waarborgen uitgebreid worden tot het recreatief gebruik van de wagen op circuit.

 

Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

 • Een ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel
 • De aankoopfactuur of een expertise van het voertuig + foto’s
 • Een kopie van het rijbewijs van de bestuurder(s)
 • Een attest van het alarm- en/of anti-diefstalsysteem
 • Schadestatistiek voor de laatste 5 jaar.

Uitsluitingen

° Bij de vergoeding van persoonlijke bezittingen worden sieraden, valuta , bankbiljetten, edele metalen, fiscale en postzegels, cheques, handelswissels, obligaties en aandelen en posten niet gedekt.

° Opzettelijk veroorzaakte schade en de schade die zich voordoet de gevallen van grove schuld zoals opgesomd in de algemene voorwaarden of schade veroorzaakt door een menselijke fout die niet het gevolg is van een schok, een aanrijding of een val.

° Schade ten gevolge van een al dan niet verklaarde oorlog, een arbeidsconflict, rellen, staking, sabotage, onlusten, atoomreacties, radioactiviteit, de productie van ioniserende stralingen, de vordering van het voertuig door eender welke autoriteit, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat er geen direct of indirect verband is tussen het schadegeval en de genoemde gebeurtenissen.

° Schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van volgende activiteiten: koerier, leverancier, taxibestuurder en rijschool of schadegevallen die zich voordoen als het verzekerde voertuig verhuurd wordt of schade die door vervoerde, geladen of geloste voorwerpen tijdens het vervoer, laden of lossen aan het aangewezen voertuig wordt toegebracht of schade aan het aangewezen voertuig tijdens het aanbrengen, verwijderen, omlijsten of vastzetten van ruiten.

° Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt op een circuit of wanneer het deelneemt aan of voorbereid wordt om deel te nemen aan een snelheids- of endurancewedstrijd, een regelmatigheidswedstrijd, een gechronometreerde wedstrijd en een oefenwedstrijd.

° Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt door een persoon die de wettelijke leeftijd voor het besturen van een voertuig niet heeft bereikt, wanneer hem het recht om een voertuig te besturen ontnomen is of wanneer hij niet beschikt over de nodige fysieke eigenschappen om een voertuig te besturen.

° Wanneer diefstal wordt vergemakkelijkt doordat de elementaire beschermingsregels niet werden nageleefd

° Schade toegebracht aan de banden, wanneer deze schade niet optreedt samen met andere schade die door deze waarborg wordt gedekt, tenzij wanneer de aan de banden toegebrachte schade het gevolg is van vandalisme of kwaadwilligheid van derden.

° Schade toegebracht aan de velgen behalve wanneer deze de veiligheid van het voertuig in het gedrang brengt

Wilt u een verzekering afsluiten?

° “Prestige Car Protection” is het product dat voor u wordt aangeboden in samenwerking met “Vanderhaeghen&Co” en “P&V Verzekeringen”. Dit product biedt u de gemoedsrust die u nodig heeft op de weg om optimaal te kunnen genieten van jarenlang rijplezier. “Prestige Car Protection” is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Alle details kan u terugvinden in de algemene voorwaarden en infofiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

Heeft u een vraag of bekommernis?

° Breng ons op de hoogte via info@advieskantoorbogaert.be of stuur een brief naar Advieskantoor Bogaert – Trieststraat, 87 – 9960 ASSENEDE

° Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing? Dan kan u eveneens terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman-insurance.be

Downloads

Bel ons