1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Vrije tijd
 6.  - Classic Car Protection
Classic Car Protection

Classic Car Verzekering

De “Classic Car” Verzekering dekt klassieke prestigewagens van 25 jaar en ouder.

 

Wat is de verzekerde waarde?

De verzekerde waarde is de werkelijke waarde bevestigd per expertiserapport.

Welke formules worden aangeboden?

 • Statisch Risico :
  • Brand, diefstal, vandalisme met inbraak in de garage, natuurkrachten en waterschade. De dekkingen zijn enkel geldig in de garage op het in de polis opgenomen adres. Deze oplossing is bestemd voor niet-ingeschreven voertuigen.
 • Gedeeltelijke Omnium :
  • Brand, diefstal, vandalisme met inbraak in de garage, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren.
 • Volledige Omnium :
  • Materiële schade, brand, diefstal, vandalisme, natuurkrachten, waterschade, glasbreuk, aanrijding met dieren.
  • Deelname aan toeristische of regelmatigheidsrally’s met een gemiddelde snelheid van minder dan 50 km/u.

 

Welke afschrijving wordt er toegepast in het kader van deze dekking?

Geen afschrijving van toepassing voor de volledige duur van het contract. (Het is aangewezen het voertuig om de twee jaar te laten herschatten.) Voor voertuigen met een verzekerde waarde van meer dan 75.000 € all-in, bedraagt de schadevergoeding in geval van totaal verlies gedekt onder de waarborgen “materiële schade” of “brand” 110% van de aangenomen waarde van het getroffen voertuig.

 

Voor wie is deze waarborg bestemd?

Deze waarborg wordt aangeboden aan bestuurders van minimum 25 jaar en maximum 70 jaar oud.

 

Welke bijkomende waarborgen kunnen afgesloten worden bij de omniumdekking (enkel voor voertuigen ingeschreven in België) ?

 • Burgerlijke Aansprakelijkheid (onder voorbehoud van aanvaarding door de maatschappij)
 • Rechtsbijstand
 • Assistance
 • Ongevallendekking voor de bestuurder

Welke vrijstellingen worden toegepast in het kader van deze dekking?

 • Materiële schade :
  • 1% van de verzekerde waarde, met een minimum van 300 € en een maximum van 3.000 €
  • 2% van de verzekerde waarde, met een minimum van 600 € en een maximum van 6.000 €als de bestuurder op het moment van het schadegeval jonger is dan 25 jaar.
  • Verval van de waarborgen als de bestuurder op het moment van het schadegeval jonger is dan 21 jaar.
 • Vandalisme :
  • 1% van de verzekerde waarde, met een minimum van 300 € en een maximum van 3.000 €
 • Glasbreuk :
  • In geval van herstelling van een sterretje bij een gespecialiseerd hersteller = geen vrijstelling.
  • In geval van vervanging van de voorruit: 150 €

 

Welke beveiligings- of anti-diefstalsysteem zijn vereist?

Afhankelijk van de waarde en karakteristieken van het voertuig vragen wij een stroomonderbreker, stuurstang, VV1, VV2, TT3, TT4 of een combinatie van voorgaande systemen.

 

Welke voorwaarden worden toegepast voor eigenaars van meerdere voertuigen?

Voor eigenaars van een vloot collectiewagens bieden wij een oplossing op maat. Wij passen kortingen toe in functie van het aantal voertuigen en de totale vlootwaarde.

 

Welke documenten moeten voorgelegd worden om deze waarborg te kunnen onderschrijven?

 • Een ingevuld en ondertekend verzekeringsvoorstel
 • Een expertise + foto’s van het voertuig
 • Een kopie van het rijbewijs van de bestuurder(s)
 • Een attest van het alarm- en/of anti-diefstalsysteem
 • Een bonus-malus attest

Uitsluitingen

° Bij de vergoeding van persoonlijke bezittingen worden sieraden, valuta , bankbiljetten, edele metalen, fiscale en postzegels, cheques, handelswissels, obligaties en aandelen en posten niet gedekt.

° Opzettelijk veroorzaakte schade en de schade die zich voordoet de gevallen van grove schuld zoals opgesomd in de algemene voorwaarden of schade veroorzaakt door een menselijke fout die niet het gevolg is van een schok, een aanrijding of een val.

° Schade ten gevolge van een al dan niet verklaarde oorlog, een arbeidsconflict, rellen, staking, sabotage, onlusten, atoomreacties, radioactiviteit, de productie van ioniserende stralingen, de vordering van het voertuig door eender welke autoriteit, tenzij de verzekeringnemer bewijst dat er geen direct of indirect verband is tussen het schadegeval en de genoemde gebeurtenissen.

° Schade veroorzaakt tijdens de uitoefening van volgende activiteiten: koerier, leverancier, taxibestuurder en rijschool of schadegevallen die zich voordoen als het verzekerde voertuig verhuurd wordt of schade die door vervoerde, geladen of geloste voorwerpen tijdens het vervoer, laden of lossen aan het aangewezen voertuig wordt toegebracht of schade aan het aangewezen voertuig tijdens het aanbrengen, verwijderen, omlijsten of vastzetten van ruiten.

° Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt op een circuit of wanneer het deelneemt aan of voorbereid wordt om deel te nemen aan een snelheids- of endurancewedstrijd, een regelmatigheidswedstrijd, een gechronometreerde wedstrijd en een oefenwedstrijd.

° Wanneer het aangewezen voertuig bestuurd wordt door een persoon die de wettelijke leeftijd voor het besturen van een voertuig niet heeft bereikt, wanneer hem het recht om een voertuig te besturen ontnomen is of wanneer hij niet beschikt over de nodige fysieke eigenschappen om een voertuig te besturen.

° Wanneer diefstal wordt vergemakkelijkt doordat de elementaire beschermingsregels niet werden nageleefd

° Schade toegebracht aan de banden, wanneer deze schade niet optreedt samen met andere schade die door deze waarborg wordt gedekt, tenzij wanneer de aan de banden toegebrachte schade het gevolg is van vandalisme of kwaadwilligheid van derden.

° Schade toegebracht aan de velgen behalve wanneer deze de veiligheid van het voertuig in het gedrang brengt

Wilt u een verzekering afsluiten?

Classic Car Protection” is een product dat voor u is aangeboden in samenwerking met “Vanderhaeghen&Co” en “P&V Verzekeringen”. Dit product biedt u de gemoedsrust die u nodig heeft op de weg om optimaal te kunnen genieten van jarenlang rijplezier. “Classic Car Protection” is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging. Alle details kan u terugvinden in de algemene voorwaarden en infofiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract.

 Heeft u een vraag of bekommernis?

 • Breng ons op de hoogte via info@advieskantoorbogaert.be of stuur een brief naar Advieskantoor Bogaert – Trieststraat, 87 – 9960 ASSENEDE
 • Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing? Dan kan u eveneens terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman-insurance.be

Downloads

Bel ons