1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Verzekeringen particulieren
 6.  - Uitvaartverzekering
Uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering

Een overlijden is één van de moeilijkste gebeurtenissen in het leven, maar helaas ook onvermijdelijk. Dit is een verzekering die u weet dat u zal nodig hebben, alleen niet wanneer.
Met een uitvaartverzekering met “Overlijdensbijstand” zijn uw nabestaanden niet alleen beschermd tegen (onvoorziene) kosten maar ook tegen alle administratieve rompslomp dat een overlijden met zich meebrengt.
Denk aan de uitvaart, maar ook aan eventueel inkomstenverlies door het wegvallen van een werkende partner, de gemeente, de belastingen, enz. …

De verzekering steunt op 4 pijlers :

Organisatorische en Logistieke Bijstand

U bepaalt zelf hoe u de uitvaart wenst te regelen. Het organiseren van een uitvaart brengt een heleboel administratieve zaken met zich mee. Nabestaanden kunnen vrij een beroep doen op onze sociaal assistenten om alle logistieke en administratieve zaken te regelen. Denk aan de erfenis, het weduwen- en wezengeld, extra studietoelagen, bank- en postzaken, werkgerelateerde formaliteiten, premies, het contacteren van sociale diensten, de fiscus en de verzekeringen. U bent zelfs verzekerd voor een eventuele repatriëring of een vervroegde terugkeer van naaste familieleden uit het buitenland.

Financiële Bijstand

De kosten na een overlijden kunnen hoog oplopen. Om financiële zorgen voor de nabestaanden te voorkomen, regelt de uitvaartverzekering, Overlijdensbijstand ook het financiële plaatje. De ingesloten overlijdensdekking wordt op uw maat samengesteld, het verzekerd bedrag is vrij besteedbaar.

 • U bepaalt de begunstigde en wijst zelf aan wie het verzekerd kapitaal bij overlijden wordt uitgekeerd.
 • U kiest hoe u betaalt en hoeveel u betaalt.
 • Volledige dekking van bijstand en vrije keuze van de uitkering van het verzekerd kapitaal vanaf € 4.000 tot € 10.000.
 • Levenslange verzekeringsdekking met verschillende mogelijkheden naar duurtijd van de premiebetaling.
 • Waardevast product met lage en beperkte duurtijd van de premiebetaling.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij een van de ouders.

Telefonische Bijstand

Vanaf de eerste dag na het afsluiten van de uitvaartverzekering, Overlijdensbijstand kunt u met al uw vragen omtrent een overlijden en de juridische kanten ervan terecht bij een service desk. Uw vragen kunnen betrekking hebben op de successie, bank- en postzaken, verzekeringen, de belastingaangifte, het weduwenpensioen enz. Deze dienst wordt ondersteund door onze partner Europ Assistance. Soms is het nu eenmaal beter een aantal zaken goed voor te bereiden door deskundig advies in te winnen.

Emotionele Bijstand

Het rouwen is een heel persoonlijk proces en dat beleeft ieder op zijn eigen manier. Sommige mensen zoeken steun bij hun familie en vrienden, maar vaak volstaat dit niet en is extra, professionele én persoonlijke hulp meer dan welkom. Een team van psychologen en sociaal assistenten staat daarom tot drie jaar na een overlijden klaar om bij de nabestaanden thuis bijstand te verlenen.

Bel ons