1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Ondernemingen
 6.  - Verzekering machinebreuk
Verzekering machinebreuk

Verzekering machinebreuk

Als uw machines plots beschadigd geraken en uitvallen, stopt de productie en verliest u geld. Om die schade te dekken, kunt u een verzekering tegen machinebreuk nemen.

Welke machines?

Zowel vaste productiemachines, technische installaties (lift, roltrap, klimaatregeling, …) als rollend materieel (vorkheftrucks, mobiele compressoren, …) komen in aanmerking. Voorwaarde is wel dat de machines op uw eigen bedrijfsterreinen blijven.

Oorzaak machinebreuk

De verzekering machinebreuk dekt onvoorziene en plotselinge schade door onder andere:

 • Onhandigheid of onervarenheid van personeelsleden of van derden;
 • Vallen, stoten of botsen van de machines;
 • Falen van een aangesloten machine;
 • Wind, vorst of storm;
 • Materiaal-, constructie- of montagefouten;
 • Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen;
 • Warmlopen, vastlopen, toevallig gebrek aan smering;
 • Gebrek aan water in ketels, warmwatertoestellen en stoomapparaten;

Aanvullende waarborgen

U kunt zich bijkomend verzekeren tegen kosten voor:

 • Werkzaamheden buiten de normale werkuren;
 • Technici uit het buitenland;
 • Versneld vervoer.
Bel ons