1. Home
  2.  - 
  3. Verzekeringen
  4.  - 
  5. Ondernemingen
  6.  - Objectieve aansprakelijkheid
Objectieve aansprakelijkheid

Objectieve aansprakelijkheid

Baat u een publiek toegankelijke plaats uit? Dan is een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing verplicht.
Een gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wettelijk verplicht

De term ‘objectieve aansprakelijkheid’ betekent dat een slachtoffer van een brand of een ontploffing uw schuld niet hoeft te bewijzen. U moet de schadelijder dus steeds vergoeden, zelfs als u geen fout begaan hebt. Daarom bent u ook verplicht deze verzekering af te sluiten.

Publiek toegankelijke plaats

Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing is verplicht voor o.a.:

  • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²;
  • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²;
  • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²;
  • hotels en motels, jeugdherbergen;

Bij twijfelgevallen kunt u de technische dienst van uw gemeente of stad raadplegen.

Voor welk bedrag verzekeren?

De verplicht verzekerde kapitalen zijn aanzienlijk: 15.000.000 euro voor de lichamelijke schade per schadegeval, en 750.000 euro voor de stoffelijke schade per schadegeval.

Stad op de hoogte brengen

Bij het afsluiten van een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing krijgt u van ons een attest. Een duplicaat van dat attest maakt u over aan uw gemeente of stad.

Bel ons