1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Ondernemingen
 6.  - CASCO-verzekering
CASCO-verzekering

CASCO-verzekering

Deze omnium verzekering is afgestemd op het professionele wegvervoer. Of u nu voor eigen rekening of voor derden rijdt, deze verzekering dekt zowat alles:

 • Materiële schade (door aanrijdingen, natuurrampen of vandalisme)
 • Diefstal en diefstalpoging
 • Brand
 • Glasbreuk

Kies zelf het verzekerde bedrag

De CASCO-verzekering is een gepersonaliseerde verzekeringsformule ‘eerste risico’:

 • U bepaalt vrij en naar eigen inzichten de te verzekeren sommen. Het verzekerde bedrag is de maximale tussenkomst van de verzekeraar bij schade.
 • De evenredigheidsregel wordt bij schade niet toegepast.
 • U kunt de verzekerde sommen elk jaar aanpassen.

Specifieke waarborgen

U kunt de CASCO-verzekering voor uw vrachtwagen uitbreiden met:

 • Vervoer van ADR-goederen;
 • Schade door de lading;
 • Los-, laad- en kipmanoeuvres, inclusief schade aan de hydraulische installatie;
 • Haakslaan;
 • Zware fout vanwege de bestuurder van het voertuig;
 • Constructiefouten;
 • Bergings-, repatriërings- en depannagekosten.
Bel ons