1. Home
  2.  - 
  3. Verzekeringen
  4.  - 
  5. Ondernemingen
  6.  - Brandverzekering zelfstandigen
Brandverzekering zelfstandigen

Brandverzekering zelfstandigen

U werkte hard om uw zaak te krijgen waar ze nu staat. U bouwde een trouw klantenbestand op, nam enthousiast personeel in dienst en uw magazijn staat vol bestellingen. Maar wat als er morgen iets gebeurt en u niet meer terecht kunt in uw bedrijfsruimte? Kunt u zonder machines of goederen uw contracten nog wel nakomen?

Bescherm uw investering

Bovendien is uw bedrijfsruimte heel wat geld waard. U kunt het risico niet lopen dat uw investeringen van de ene dag op de andere in rook opgaan. Daarom ook is een goede brandverzekering onmisbaar.

Meer dan brand alleen

Een brandverzekering vangt de gevolgen op bij beschadiging van uw pand en de inhoud, zowel voor het professionele als het privé-gedeelte. Hij kan u beschermen tegen brand, maar ook tegen schade na storm, elektrische schade, waterschade, schade door stookolie, overstromingen en aardbevingen, aanrijdingen en nog veel meer. Ook uw burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden wordt gedekt.

Optionele waarborgen

Bovendien kunt u uw brandverzekering aanvullen met optionele waarborgen specifiek voor uw handelsactiviteit:

1. Accidentele schade aan koopwaar

Deze optionele waarborg is enkel mogelijk bij een verzekering ‘Property’ in VIVIUM Business Solutions. Hij dekt alle accidentele, materiële schade aan uw koopwaar, behalve enkele uitzonderingen zoals esthetische schade (krassen, deuken, … ).

2. Alle risico’s elektronica

Computers, printers, kopieerapparaten, telefoons, laptops e.a. worden gedekt door de verzekering Alle Risico’s Elektronica. Bijkomend kunnen ook de wedersamenstellingskosten van data en software gewaarborgd worden.

3. Bedrijfsschade

Na een ernstig schadegeval blijven uw vaste kosten doorlopen. Bovendien hebt u tijd nodig om uw winst weer op het oude niveau te brengen. Met de optionele waarborg Bedrijfsschade vangt u ook deze immateriële risico’s op.

4. Verzekering Machinebreuk

Als uw machines plots beschadigd raken en uitvallen, stopt de productie en verliest u geld. Om dit soort schade op te vangen, ontwikkelden we een verzekering Machinebreuk.

Bel ons