1. Home
 2.  - 
 3. Verzekeringen
 4.  - 
 5. Ondernemingen
 6.  - Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven
Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijven

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven ‘Liability’, ook ‘BA Onderneming’ genoemd, vergoedt de schade die uw bedrijf aan derden heeft veroorzaakt.

De basiswaarborgen

 • Bescherming tegen schade- en interestclaims van derden aan uw adres bij het uitvoeren van uw handelsactiviteit (BA Uitbating).
 • Bescherming tegen schade aan goederen die u werden toevertrouwd om ze te bewerken (BA Toevertrouwde goederen).
 • Bescherming tegen schade- en interestclaims van derden voor schade toegebracht door de geleverde goederen of uitgevoerde werken (BA Na levering of werken).

Optionele waarborgen

 • De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing is verplicht als u een publiek toegankelijke plaats uitbaat.
 • De waarborg Rechtsbijstand verdedigt uw belangen bij de uitoefening van uw handelsactiviteit.

10-jarige aansprakelijkheid voor aannemers

Wanneer u in België in verplichte samenwerking met een architect woningen (ver)bouwt, legt de wet van 31 mei 2017 (de wet Peeters) u op uw ‘10-jarige aansprakelijkheid’ te verzekeren voor werven waarvan de definitieve bouwvergunning na zondag 1 juli 2018 afgeleverd werd.

Tot 10 jaar na de aanvaarding van de werken kunt u immers aansprakelijk gesteld worden voor schade die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengt, en door uw werken veroorzaakt zou kunnen zijn.

Voorbeeld rechtsbijstand

Een van uw medewerkers is arbeidsongeschikt na een auto-ongeluk. Het ongeluk werd door een derde veroorzaakt tijdens een verplaatsing voor het werk. In dat geval vordert de waarborg Rechtsbijstand van uw aansprakelijkheidsverzekering het gewaarborgd salaris dat u aan uw medewerker moet betalen, bij de veroorzaker van het ongeval.

Wij maken het verschil

 • De waarborg ‘toevertrouwde goederen’ geldt gedurende de volledige periode waarin u het goed dat u voor bewerking werd toevertrouwd, in uw bezit heeft. Dus niet enkel tijdens de bewerking, maar ook ervoor en erna en zelfs tijdens het transport.
 • Niet enkel de stoffelijke schade aan de goederen wordt gedekt, maar ook de immateriële gevolgschade. Bijvoorbeeld de schade die ontstaat omdat een derde de goederen niet kan gebruiken (gebruiksderving).
 • Bij vrijwillige stopzetting van uw beroepsactiviteiten wordt de schade, waarvan de oorzaak dateert van voor de stopzetting, nog 18 maanden gewaarborgd.
Bel ons