1. Home
  2.  - 
  3. Sparen en beleggen
  4.  - VAPZ
VAPZ

VAPZ

Een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) is onmisbaar voor een zelfstandige. Geen enkele andere spaarformule is zo interessant: u recupereert tot 70% van uw gespaarde premie via uw belastingaftrek en uw lagere sociale bijdragen.

Hieronder kan u de zeven grootste voordelen van het VAPZ terugvinden.

Wenst u meer uitleg of een gerichte berekening? Maak een afspraak via https://calendly.com/advieskantoorbogaert   

 

1. Zonder zorgen met pensioen

U zet elk jaar een som opzij en geniet op uw pensioenleeftijd van het kapitaal gevormd door de gestorte premies en een aantrekkelijke intrest.

2. Fiscaal voordeel VAPZ

U mag uw premies inbrengen als beroepskost. Zo krijgt u tot de helft terug als korting op uw belastingen.

3. Sociaal voordeel VAPZ

Uw driemaandelijkse sociale bijdragen worden berekend op de inkomsten van drie jaar geleden. Maar u kunt elk jaar uw VAPZ-premies aftrekken als beroepskost.

Zo gaan uw sociale bijdragen na drie jaar dus flink omlaag en recupereert u tot meer dan 20% van uw VAPZ-premie. Voor starters kan de besparing zelfs oplopen tot ruim 40%.

4. U kiest zelf hoeveel u spaart

Binnen de wettelijke grenzen kiest u zelf uw VAPZ-premie.

De minimale jaarpremie is 100 euro. De maximale jaarpremie stemt overeen met 8,17% van uw (geïndexeerd) netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden – de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen. De premie mag ook niet meer bedragen dan 3859,40 euro voor een gewoon VAPZ en niet meer dan 4440,43 euro voor een Sociaal VAPZ  (fiscaal maximum 2023).

Uw netto beroepsinkomen vindt u terug op uw jaarlijkse belastingafrekening. Voor uw premie in 2023 kijkt u dus naar de afrekening van 3 jaar geleden, die u in 2021 ontvangen hebt (inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021).

Kiest u liever voor een forfaitair bedrag? Geen probleem. Zolang u bovenstaande grenzen maar respecteert.

5. Betaal op uw eigen tempo

U kiest zelf de frequentie van uw premiebetaling: maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks. Bovendien kan uw premie jaarlijks herbekeken worden in functie van uw actuele situatie.

6. Ook voor uw meewerkende partner

Werkt uw partner mee in uw zaak? Dan is het een goed idee dat hij of zij een eigen VAPZ afsluit. Zo verdubbelt u de voordelen van uw VAPZ.

7. Betaal bijna geen belastingen op het einde 

Op uw pensioenleeftijd hebt u recht op twee sommen: de belastingvrije winstdeelname en uw gewaarborgd pensioenkapitaal.

Het gewaarborgd kapitaal wordt belast volgens het fiscaal gunstige model van de fictieve rente. Dit betekent dat u jaarlijks een klein deel van uw pensioenkapitaal bij uw belastbaar inkomen voegt. Zo betaalt u een beperkte jaarlijkse belasting in plaats van een eenmalige grote som. Afhankelijk van uw leeftijd geeft u 3,5 tot 5% van het gewaarborgd kapitaal fiscaal aan. De toevoeging van deze rente is bovendien beperkt tot 10 of 13 jaar.

Blijft u actief tot aan uw pensioenleeftijd en krijgt u dat eindkapitaal ook dan pas helemaal uitbetaald? Dan wordt slechts 80% van uw kapitaal omgezet in een fictieve rente. De andere 20% is helemaal niet belastbaar.

Op het eindkapitaal is een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0% tot 2%) verschuldigd. Dit wordt door de verzekeraar ingehouden en doorgestort naar de bevoegde instanties.

Aanvullende waarborgen

Denk zeker na over aanvullende waarborgen bovenop uw VAPZ. Ze zorgen voor extra bescherming van uw inkomen en uw gezin.

Een ongeluk is snel gebeurd en ook ziekte valt jammer genoeg niet te voorspellen. Gelukkig kunt u uzelf en uw gezin beschermen met vier aanvullende waarborgen.

1. Ongevallenverzekering

Bij overlijden of gehele en blijvende fysiologische invaliditeit na een ongeval ontvangen u of uw nabestaanden een bijkomend kapitaal.

U kunt een ongevallenverzekering afsluiten bij een VAPZ en een IPT.

2. Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid

De verzekeringsmaatschappij betaalt uw premies terug als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Zowel uw pensioenpremie als de premies van uw aanvullende waarborgen worden dan teruggestort.

U kunt deze waarborg onderschrijven bij een VAPZ en een IPT.

3. Rente bij arbeidsongeschiktheid

U kunt ook kiezen voor een rente als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt.

Deze aanvullende bescherming bij arbeidsongeschiktheid kan afgesloten worden bij een (SOCIAAL) VAPZ, een VAPZ-RIZIV en een IPT.

Bel ons