1. Home
  2.  - 
  3. Sparen en beleggen
  4.  - Tak23-fondsen
Tak23-fondsen

Tak23-fondsen

Een beleggingsverzekering geeft je de mogelijkheid om te sparen en te beleggen met een rendement dat varieert in functie van de marktomstandigheden (tak23). De waarde en het rendement van een tak23-beleggingsfonds is dus nooit gegarandeerd

Marktrisico

De waarde (of koers) van tak23-fondsen is onderhevig aan marktschommelingen door diverse economische evoluties. De koers kan daardoor stijgen of dalen ten opzichte van de koers die van toepassing was op het moment dat je je geld belegde. Je kunt dus een winst of een verlies realiseren bij de verkoop van jouw tak23-fonds. Als verzekeringnemer draag je zelf het financiële risico dat hieraan verbonden is.

Risico’s van het fondsbeheer

Tak23-fondsen zijn ook onderhevig aan risico’s als gevolg van de beleggingsstrategie van de fondsbeheerder. Hierdoor bestaat het risico dat het beheer, ondanks de professionele deskundigheid van de fondsbeheerder, niet steeds het verwachte resultaat oplevert.

Kredietrisico

Na toepassing van het wettelijk voorrecht, loopt de verzekeringnemer bij faillissement van het risico dat hij zijn opgebouwde reserves (kapitaal) niet, of slechts gedeeltelijk terugkrijgt.

Wettelijk voorrecht

De reserve van elk afzonderlijk tak23-fonds vormt, elk op zich, een bijzonder vermogen dat afzonderlijk wordt beheerd binnen de activa van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij. Als deze failliet zou gaan, wordt dit bijzonder vermogen bij absolute voorrang aangewend voor het nakomen van de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers, de verzekerden of de begunstigden die onder dat afgezonderd beheer vallen.

Wat voor jou de optimale beleggingsmix is op een bepaald moment, wordt bepaald door:

  • jouw verlangens en behoeften;
  • jouw kennis en uw ervaring;
  • jouw financiële doelstellingen;
  • en jouw financiële draagkracht.

Iedereen met plannen om te sparen of beleggen, verwijzen we graag naar https://calendly.com/advieskantoorbogaert om een afspraak te boeken voor profielbepaling en persoonlijk advies door ons, uw makelaar.

 

Beleggingsfondsen

Onderstaande informatie over onze beleggingsfondsen heeft alleen als doel om klanten die in een tak23-fonds belegd hebben, actuele informatie te bezorgen.

We selecteerden beleggingsfondsen van diverse fondsbeheerders en verschillende verzekeringsmaatschappijen waaronder vooral BALOISE, AG Insurance en NN Insurance. We kozen voornamelijk aandelen- en gemengde fondsen met een doorgedreven spreiding van de beleggingen in portefeuille. En het aspect duurzaamheid komt niet op de tweede plaats, maar vormt een integraal onderdeel van onze strategie.

Deze beleggingsfondsen vormen het tak23-gedeelte van onze spaar- en beleggingsverzekeringen.

Wil je een polis nemen?

Bekijk dan eerst de infofiches (EID fiches) om je grondig te informeren.

De informatie over onze beleggingsfondsen wordt ons rechtstreeks aangeleverd door BALOISE, AG Insurance en NN Insurance. 

Let op: informatie over rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor het toekomstig rendement.

De rendementen in de onderstaande fondsenfiches zijn brutorendementen waarbij de beheerkosten verrekend zijn, maar niet de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis.
Die kosten en hun effect op het rendement vind je in de Essentiële Informatiedocumenten van de respectievelijke spaar- en beleggingsverzekeringen.

Bel ons