1. Home
  2.  - 
  3. Sparen en beleggen
  4.  - Tak21-beleggingsverzekering
Tak21-beleggingsverzekering

Tak21-beleggingsverzekering

De Tak 21-spaarverzekeringen van zijn levensverzekeringen gekoppeld aan een gewaarborgd rendement, bestaande uit ofwel een variabele intrestvoet die gegarandeerd is voor 8 jaar, ofwel uit een combinatie van een variabele intrestvoet gegarandeerd voor 1 jaar en een basis intrestvoet gegarandeerd gedurende de volledige looptijd van het contract. Het rendement kan nog verhoogd worden door de eventuele toekenning van een winstdeelname, afhankelijk van de resultaten van de maatschappijen.

Wij bekijken jaar na jaar welke maatschappij het hoogste rendement biedt en kijken hier vooral naar de winstdeelname.

  • TAK21 – rekening 0% mag blijven
  • Bijkomende overlijdensverzekering mag blijven

Wat zijn de nadelen?

° Potentieel lager rendement van een TAK23-spaarfonds

Bel ons