1. Home
  2.  - 
  3. Sparen en beleggen
  4.  - Individuele pensioentoezegging (IPT)
Individuele pensioentoezegging (IPT)

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Dat sparen voor uw pensioen belangrijk is, weet u. Maar blijft er dan wel voldoende over om vandaag te genieten? En misschien wilt u dat geld straks wel investeren. Zit het dan niet onherroepelijk vast tot uw pensioen?

Wist u trouwens dat er een voorschot kan opgevraagd of kapitaal kan samen sparen om te investeren in vastgoed?

Door de pensioenhervorming werd de veelbesproken 80%-regel herzien en kan er dus minder gestort worden dan de vorige jaren. Dit is reeds in onze software aangepast en ook hierbij kunnen we u helpen.

Maak een afspraak via https://calendly.com/advieskantoorbogaert  

 

Uw vennootschap spaart voor uw pensioen

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) betaalt u niet zelf voor uw pensioen. Dat doet uw vennootschap.

Uiteraard kiest u wel zelf de grootte van de premie en de risicograad van uw belegging. Bovendien bent u zowel de eigenaar als rechtstreekse begunstigde van het kapitaal.

Wat brengt een IPT op?

Naast kapitaalsgarantie 0% kan een individuele pensioentoezegging ook een winstdeelname opleveren. Die wordt belegd aan een vaste intrestvoet of in een TAK23 fonds. Naast dit TAK21 contract kan er tegenwoordig ook geopteerd worden voor een TAK23 contract. 

Waarom kiezen voor een IPT?

    1. Uw vennootschap betaalt voor uw pensioen. U kunt uw levensstandaard behouden én uw vennootschap betaalt minder belastingen. Alle premies voor een individuele pensioentoezegging zijn immers fiscaal aftrekbaar.
    2. U bent de rechtstreekse begunstigde. Als u met pensioen gaat, ontvangt u zelf rechtstreeks uw pensioen – niet uw vennootschap. Zo bent u er zeker van dat uw pensioenkapitaal écht op uw rekening terechtkomt. Ook na een eventuele vereffening van uw vennootschap. Bovendien kiest u bij het onderschrijven van de polis ook zelf de begunstigden bij overlijden. Zo beschermt u uw gezin als u overlijdt voor de pensioenleeftijd.
    3. U betaalt beperkte belastingen op uw pensioen. Terwijl u werkt, hebben uw pensioenpremies geen impact op uw belastingen. Gaat u met pensioen op 62, 63 of 64? Dan betaalt u maar 16,5% op het eindkapitaal. Stopt u pas op uw vijfenzestigste met werken, dan vermindert dat belastingpercentage tot 10%.

Houd rekening met de 80%-regel

Uw totale pensioen mag niet hoger zijn dan 80% van uw laatste bruto jaarloon. Anders verliest u een groot stuk van de fiscale voordelen van uw pensioenplan. De fiscus verwerpt namelijk de belastingaftrek voor premies die uw pensioen boven dat plafond tillen.

Voor de berekening van dat totale pensioen worden uw wettelijk pensioen en al uw extralegale sommen (VAPZ, IPT en groepsverzekering) samengeteld.

De precieze berekening van die 80%-regel is complex, maar wij hebben daar een speciale tool voor. Wij berekenen voor u hoe ver u mag gaan

Tot slot kunt u bij een IPT enkele extra aanvullende waarborgen voorzien.

Aanvullende waarborgen

Een ongeluk is snel gebeurd en ook ziekte valt jammer genoeg niet te voorspellen. Gelukkig kunt u uzelf en uw gezin beschermen met vier aanvullende waarborgen.

1. Ongevallenverzekering

Bij overlijden of gehele en blijvende fysiologische invaliditeit na een ongeval ontvangen u of uw nabestaanden een bijkomend kapitaal.

2. Premieteruggave bij arbeidsongeschiktheid

VIVIUM betaalt uw premies terug als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Zowel uw pensioenpremie als de premies van uw aanvullende waarborgen worden dan teruggestort.

3. Rente bij arbeidsongeschiktheid

U kunt ook kiezen voor een rente als u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt.

4. Waarborg ernstige aandoeningen

Kies voor de uitkering van een extra kapitaal bij een ernstige aandoening, zoals kanker of de ziekte van Parkinson. Een volledige lijst van de verzekerde aandoeningen vindt u in de algemene voorwaarden. Daarnaast bent u ook verzekerd in geval van gehele en blijvende fysiologische invaliditeit door ziekte of ongeval.

5. Overlijdensdekking

Uw nabestaanden krijgen sowieso de pensioenreserves die u hebt opgebouwd. Maar dankzij de ‘overlijdensdekking’ kunt u ook een minimumkapitaal naar keuze verzekeren. Uw nabestaanden ontvangen dan bijvoorbeeld 50.000 euro, ook als u nog niet zoveel had bijeen gespaard.

 

 * Deze aanvullende waarborgen kunnen ook bij een VAPZ en een VAPZ-RIZIV worden afgesloten 

Bel ons