1. Home
 2.  - 
 3. Sparen en beleggen
 4.  - Groepsverzekering
Groepsverzekering

Groepsverzekering en VAPW

Hebt u net als veel Belgen een groepsverzekering via uw werkgever? Dat is goed nieuws. Want een groepsverzekering is een slimme manier om een mooi extra pensioen op te bouwen.

Heeft uw werkgever dit (nog) niet? Dan kan u zelf opteren een polis VAPW af te sluiten bin ons, die door de werkgever zal betaald worden en maandelijksvan uw brutoloon wordt afgehouden

 

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

 • Pensioenopbouw
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Premievrijstelling
 • Hospitalisatieverzekering

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.

Hoe werkt een groepsverzekering?

De werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groeps-verzekeringen voorzien dat de werknemer ook een eigen bijdrage kan storten. De premies brengen intresten op en kunnen worden aangevuld met een winstdeelname.

Soms zelf aanvullende waarborgen kiezen

Werkgevers laten een werknemer soms zelf de waarborgen naast de pensioenopbouw kiezen. De werknemer kan dan bijvoorbeeld opteren om een deel van de premie te besteden aan pensioenopbouw, een deel aan de uitkering van een kapitaal in geval van overlijden en een deel aan een rente in geval van arbeidsongeschiktheid.

Wie heeft er recht op een groepsverzekering?

De werknemer moet zelf geen stappen ondernemen, dit is de opdracht van de werkgever. De groepsverzekering volgt het principe van non-discriminatie. Dat wil zeggen dat de werkgever een groepsverzekering alleen mag afsluiten voor al zijn werknemers, of voor een welbepaalde categorie. Deze categorie mag nooit discriminerend zijn (bijvoorbeeld enkel voor vrouwen, of enkel voor arbeiders met een contract van onbepaalde duur …). Zodra de werknemer tot een categorie behoort waarvoor de werkgever een groepsverzekering afsloot, heeft de werknemer in die categorie automatisch recht op de groepsverzekering.

Let op: als de werknemer nog geen 25 jaar is, heeft de werkgever de mogelijkheid om de aansluiting bij de groepsverzekering uit te stellen. Ten laatste op de 25ste verjaardag moet de werknemer wel aangesloten zijn.

Wat is een VAPW?

Een VAPW is een Vrij Aanvullend Pensioen voor werknemers die de werknemer zelf afsluit, maar waarbij de premies betaald worden door de werkgever en maandelijks van het brutoloon van de werknemer wordt gehouden en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

 • Pensioenopbouw
 • Overlijden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Premievrijstelling

U mag – onder een bepaald plafond – zelf beslissen hoeveel u jaarlijks spaart:

als u niet bent aangesloten bij een aanvullend pensioenplan van een werkgever of sector, mag u jaarlijks een bedrag sparen gelijk aan 1.670 euro (fiscaal maximum 2022) of – indien dit hoger is – 3% van het brutoloon dat u twee jaar voordien kreeg.

Op de stortingen in uw VAPW-contract, wordt eerst een premietaks van 4,4% afgehouden. In een circulaire heeft de fiscus meegedeeld dat het bedrag van deze premietaks niet is inbegrepen in het maximale VAPW-plafond.

Wie heeft er recht op een VAPW?

De werknemer kan dit zelf beslissen, het is een individueel contract op naam van de werknemer, met de werknemer als “Verzekerde” en “Begunstigde bij leven”. De werkgever is medecontractant en staat enkel in voor de betaling van de premie, deze laatste heeft hier geen zeggenschap in.

Bel ons