1. Home
  2.  - 
  3. Sparen en beleggen
  4.  - Groepsverzekering
Groepsverzekering

Groepsverzekering

Hebt u net als veel Belgen een groepsverzekering via uw werkgever? Dat is goed nieuws. Want een groepsverzekering is een slimme manier om een mooi extra pensioen op te bouwen.

Wat is een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

  • Pensioenopbouw;
  • Overlijden;
  • Arbeidsongeschiktheid;
  • Premievrijstelling;
  • Hospitalisatieverzekering.

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever.

Hoe werkt een groepsverzekering?

Uw werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Sommige groepsverzekeringen voorzien dat u als werknemer ook een eigen bijdrage kunt storten. Zo bouwt u een ‘spaarkoffertje’ op. De premies in dit spaarkoffertje brengen intresten op en kunnen worden aangevuld met een winstdeelname.

Soms zelf aanvullende waarborgen kiezen

Werkgevers laten een werknemer soms zelf de waarborgen naast de pensioenopbouw kiezen. De werknemer kan dan bijvoorbeeld opteren om een deel van de premie te besteden aan pensioenopbouw, een deel aan de uitkering van een kapitaal in geval van overlijden en een deel aan een rente in geval van arbeidsongeschiktheid.

Hebt u recht op een groepsverzekering?

U moet als werknemer zelf geen stappen ondernemen om bij uw groepsverzekering aan te sluiten. Dat doet uw werkgever voor u.

De groepsverzekering volgt het principe van non-discriminatie. Dat wil zeggen dat uw werkgever een groepsverzekering alleen mag afsluiten voor al zijn werknemers, of voor een welbepaalde categorie. Deze categorie mag nooit discriminerend zijn (bijvoorbeeld enkel voor vrouwen, of enkel voor arbeiders met een contract van onbepaalde duur …). Zodra u tot een categorie behoort waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, hebt u automatisch recht op de groepsverzekering.

Let op: als u nog geen 25 jaar bent, heeft de werkgever de mogelijkheid om uw aansluiting bij de groepsverzekering uit te stellen. Ten laatste op uw 25ste verjaardag moet u wel aangesloten zijn.

Call Now ButtonBel ons