1. Home
  2.  - 
  3. Verzekeringen
  4.  - 
  5. Vrije tijd
  6.  - Golfverzekering
Golfverzekering

Golfverzekering

Wat is een golfverzekering?
Het is een verzekering voor de liefhebber, golfspeler die een kapitaal voor lichamelijk ongeval voorziet alsook een waarborg voor schade aan het golfmateriaal.

Waarborgen

1/ Persoonlijke ongevallen

Wanneer de golfspeler getroffen wordt door een lichamelijk ongeval tijdens het beoefenen van golf, wordt in geval van overlijden of totale blijvende invaliditeit een vergoeding van € 25.000 betaald.

2/ Terugbetaling lidgeld

Wanneer de verzekerde golfspeler, wegens een ongeval in de onmogelijkheid is om te spelen, betalen wij hem het lidgeld terug tot maximaal € 2.500 en dit na een wachttijd van 60 opeenvolgende dagen.

3/ Schade aan het golfmateriaal

In geval van diefstal met inbraak, verlies tijdens de rijweg of accidentele schade aan de uitrusting die de verzekerde golfspeler bezit, betalen wij de herstellingskosten of de aankoop van nieuw, gelijkaardig of evenwaardig materiaal ten belope van het gekozen bedrag. In elk geval blijft een vrijstelling van € 75 ten laste van verzekerde.

4/ Huur van vervangingsmateriaal

Indien de verzekerde golfspeler zich in het buitenland bevindt en zijn golfmateriaal raakt verloren tijdens de reisweg of wordt gestolen met inbraak, zullen wij een vergoeding van € 75 terugbetalen voor de kosten van de huur van het golfvervangingsmateriaal.

5/ ‘Hole in one’

Bij een ‘hole in one’ tijdens een officiële wedstrijd en georganiseerd door een club zullen wij de begunstigde een forfaitaire vergoeding van € 200 overmaken

Call Now ButtonBel ons